Picuket the Instagram Web Viewer

@prasit_suaysang

Prasit Suaysang

prasit_suaysang

ภาพถ่าย..คือความทรงจำ

..ล่องเรือน้อยลอยวน..
•••••••••••••••••••••••••••••••••
พระอาทิตย์ขึ้น-ลงเป็นธรรมดา..
แต่มันจะพิเศษตรงที่ว่า..เ
..สุดขอบฟ้าไกล..
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
..ร้อนแรง..
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
กองทัพนางนวล!
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Before the sunset📸
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
อีกไม่นานก็..วันใหม่..
••••••••••••••••••••••••••••••••
ก่อนจะมืด..วันหนึ่ง..
•••••••••••••••••••••••••••••••••
ได้ข่าวปิดซ่อมยาว..คิดฮอดชะโงกทัวร์..3ปีผ่านไป!!
••••••••
ศิลปะขอมมีอยู่ทั่วทีบทั่วแดน..จั่งแม่นออนซอนคัก..
•••••
📸
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
.
ร่องรอยประวัติศาสตร์📸
••••••••••••••••••••••••••••••

Loading