Picuket the Instagram Web Viewer

Surah(2)AlBaqarah-Ayat37286
.
فَتَلَقَّىٰٓءَادَمُمِنرَّبِّهِۦكَلِمَٰتٍفَتَابَعَلَيْهِۚإِنَّهُۥهُوَٱلتَّوَّابُٱلرَّحِيمُ

KemudianNabiAdammenerimadariTuhannyabeberapakalimah(kata-katapengakuantaubatyangdiamalkannya),laluAllahmenerimataubatnyasesungguhnyaAllah,DialahyangMahaPengampun(Penerimataubat),lagiMahaMengasihani.—
QuranKita_AlBaqarah
.
BackgroundPhotoCredit_iiaaaiau
—
Jomajakingatkankawan-kawanlainuntuksama-samakenali,sayangi,cintaibacakitabAl-Qur’anwalaupun1ayat.Takkenalmakatakcinta,Qur’ankita,panduankita.
.
Lagiramailagiberkat,lagibesarpahalakitadapat.Inshaallah.
-
Harapdapatdisebarkandikongsikanuntukmanfaatkebaikankitabersamaduniadanakhirat.
.
JanganlupaRepostTagkawan-kawanlain.
—
QuranKitaI❤️Quran
.

qurankita

Jan 12, 2017 - 44:09

Surah (2) #AlBaqarah - Ayat 37/286 . فَتَلَقَّىٰٓ ءَادَمُ مِن رَّبِّهِۦ كَلِمَٰتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ Kemudian Nabi Adam menerima dari Tuhannya beberapa kalimah (kata-kata pengakuan taubat yang diamalkannya), lalu Allah menerima taubatnya; sesungguhnya Allah, Dia lah yang Maha Pengampun (Penerima taubat), lagi Maha Mengasihani. — #QuranKita_AlBaqarah . Background Photo Credit: @_iiaaaiau — Jom ajak & ingatkan kawan-kawan lain untuk sama-sama kenali, sayangi, cintai & baca kitab Al-Qur’an walaupun 1 ayat. Tak kenal maka tak cinta, Qur’an kita, panduan kita. . Lagi ramai lagi berkat, lagi besar pahala kita dapat. Insha'allah. - Harap dapat disebarkan & dikongsikan untuk manfaat & kebaikan kita bersama dunia dan akhirat. . Jangan lupa Repost @ Tag kawan-kawan lain. — #QuranKita #I ❤️Quran .

2 Comments

qurankita 6 months ago

qurankita

#JomBacaQuran #LetsReadQuran #AlQuran #Quran #HolyQuran #ILoveQuran #I❤️Quran #LoveQuran #InstaQuran #Islam #I❤️Islam #LoveIslam #ILoveIslam #IslamIsFirstClass #Dakwah #Thedaiegraphy #usrahsantai #igmalaysia #igersmalaysia #my_ig_lah #ikutcarakita #igersmalaya
_iiaaaiau 6 months ago

_iiaaaiau

Syukran 😘