Picuket the Instagram Web Viewer

#Yubengvillage

Posts tagged as #yubengvillage on Instagram

89 Posts

Dont look back, keep going on .#fitnessblogger #travellog #treckking #yubengvillage #雨崩村 #dontlookback
#china🇨🇳 #yubengvillage
#china🇨🇳 #yubengvillage
8/4/17: Meli Snow Mountain at 3200 to 3900 meters elevation 🏔
.
.
.
#雨崩村 #云南 #爬山 #梅里雪山 #香格里拉#hikingadventure #hiking #yunn
12年在雨崩看见的日照金山,那一年我自己一个人从上海坐火车去了云南,记得旅店里是个厦大的小姑娘在打工,我还
.
雪山腳下的小村落🗻
--------------------------
在聖潔的梅裡雪山腳下,有一個美得讓人窒息的藏族小村落---雨崩村。傳
หารู้ไม่ว่าหลังจากนี้หายนะ ลงรัวๆ ชันยาวๆ 
คนจีนบอกไม่
Climbing up to the heaven~~~(⁎⁍̴̛ᴗ⁍̴̛⁎)
#yubengvillage #snowlake #trekking #yunnan #china #heavenscent #travellers #mountainclimbing
不去天堂,就去雨崩~ 想念在天堂的快樂~
If u cannot go heaven, then go Yubeng~ Miss the happiness in heaven so badly~(⁎⁍̴̛ᴗ⁍̴
ขากล้ามขึ้นละปีนเขาวันละ 20 โล 
#yubengvillage #deqin
#28
我要post 雪既相😤
來回行8 個鐘都係為左見啲個影 !

#backpack #yubengvillage #meiliXueShan #yuenNam #china
#27
係雨崩有好多呢啲由石頭砌成既小石山 對當地人黎講梅理雪山係神山而起小石山就係願望 🌈

#meiliXueShan #yubengvilla
#26
我都要post 下啲雪既相 😤
呢張係雨崩行去神瀑既途中 好靚 好似歐洲既森林 !

#backpack #yubengvillage #meiliXueShan #china
#24
Yubeng Village hostel night view ! Just sitting second floor of hostel watching that view with non-refrigerated coke (-11 C) peace and satisfaction, wo
#22
由飛來寺去雨崩既路係唔簡單 我地行左足足7個鐘 仲要上到4千米到 不過一路都好靚 仲可以同雪一齊😊
The way to Yub
#5
好想再去雲南!好想再去雨崩😭😭😭 #travelPhoto #Yunnan #china #YuBengVillage
Meili Snow Mountain hike ✅ #holytibetanmountain #6740meter #yubengvillage #zuurstofgebrek
Mais quelle beauté cette nature!!🙏💫🏞
Yubeng village. Petit village de rêve dans une vallée reculée, envahie de touristes lété, calme lhive
A long day of hiking to arrive at #YubengVillage followed by another day to get to #MingyongGlacier. Totally worth it. #loweryubeng #mingyong #Deqin #Feila

Loading